Hội nghị Trực tuyến tập huấn về công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021
  • Cập nhật: 18/08/2021
  • Lượt xem: 5754 lượt xem

Ngày 16/8, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị trực tuyến rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021. Dự và chủ trì tại điểm cầu huyện Yên Lập có đồng chí Đinh Hải Nam, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Phòng LĐTB&XH; lãnh đạo UBND cùng cán bộ công chức Văn hóa – Xã hội các xã, thị trấn.


Tại hội nghị các đại biểu được nghe quán triệt các nội dung về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021- 2025 theo Nghị định của Chính phủ; Quy trình rà soát theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp...; phương pháp, bộ công cụ rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định thu nhập và biểu mẫu báo cáo theo Thông tư của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Các đại biểu dự hội nghị cần nghiêm túc tiếp thu các quy định, hướng dẫn của cấp trên và triển khai thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 tại các xã, thị trấn chính xác, kịp thời về số hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo và số hộ cận nghèo, tỷ lệ hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021 – 2025.

Qua hội nghị tập huấn giúp các cán bộ, công chức cơ sở nắm vững quy trình để điều tra xác định đầy đủ, chính xác hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo, góp phần thực hiện tốt tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn đa chiều năm 2021. Để từ đó làm cơ sở cho huyện thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội trong thời gian tiếp theo./.

Thực hiện: Xuân Đôn ( Đài TT Yên Lập )