Khảo sát mô hình trình diễn giống lúa thuần VNR20
  • Cập nhật: 19/05/2021
  • Lượt xem: 10608 lượt xem

Vừa qua, Công ty cổ phần Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam - Chi nhánh Ba Vì phối hợp Hội Nông dân huyện và UBND thị trấn Yên Lập tổ chức thăm quan, đánh giá kết quả mô hình trình diễn giống lúa thuần VNR20 tại cánh Đồng Cả - khu Trung Ngãi – Thị trấn Yên Lập.

Vụ Xuân năm 2021, Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam - Chi nhánh Ba Vì và Hội Nông dân huyện Yên Lập, UBND Thị trấn Yên Lập triển khai xây dựng mô hình trình diễn giống lúa thuần chất lượng cao VNR20 tại cánh Đồng Cả thị trấn Yên Lập.

Các đại biểu thăm quan mô hình giống lúa VNR20 tại cánh Đồng Cả, thị trấn Yên Lập

Tham gia mô hình có 19 hộ nông dân cấy thử nghiệm trên diện tích 2ha giống lúa VNR20, là giống lúa thuần chất lượng cao, gieo cấy vụ chiêm xuân có thời gian sinh trưởng  từ 125-130 ngày, vụ mùa từ 100 – 105 ngày, giống lúa VNR20 có khả năng đẻ nhánh khỏe, chống chịu sâu bệnh tốt vượt trội hơn giống lúa đối chứng. Đây là giống lúa cho sản phẩm hạt gạo đều, chất lượng cơm mềm, dính và có mùi thơm đặc trưng phù hợp với thị hiếu người tiêu dùngVới nhiều ưu điểm kết hợp với trình độ thâm canh của nông dân thị trấn Yên Lâp, giống lúa mới có năng suất cao, ước đạt từ 59-66 tạ/ha.

Trên cơ sở đánh giá tiềm năng suất và khả năng thích ứng của giống lúa mới, các đại biểu đề nghị Công ty cổ phần Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam mở rộng mô hình trình diễn, hỗ trợ giống cho các hộ nông dân tham gia, nhằm đánh giá hiệu quả làm cơ sở để nhân rộng ra sản xuất đại trà trong những vụ tiếp theo trên địa bàn huyện./.   

T/h: Hồng Vân- Vũ Trịnh ( Đài TT Yên Lập)