Tạm hoãn tổ chức Đại hội Hội Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2021 - 2026
  • Cập nhật: 18/08/2021
  • Lượt xem: 6964 lượt xem

Ngày 18/8/2021, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ có Thông báo số 130/TB-CTĐPT ngày 18/8/2021 về việc tạm hoãn tổ chức Đại hội Hội Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2021 - 2026

Theo đó, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, để thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống, đồng thời ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập, bùng phát trên địa bàn tỉnh. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ đề nghị tạm hoãn tổ chức Đại hội Hội Chữ thập đỏ các huyện, thành, thị và tương đương nhiệm kỳ 2021 – 2026, cho đến khi có thông báo mới. 

Ban Biên tập