Yên Lập: Chú trọng đảm bảo vệ sinh an toàn lao động
  • Cập nhật: 14/05/2021
  • Lượt xem: 6879 lượt xem

Những năm gần đây, việc cải thiện, xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động (NLĐ) đã được các cấp Công đoàn huyện Yên Lập và chủ sử dụng lao động quan tâm, nhất là những đơn vị trực tiếp sản xuất kinh doanh. Nhờ đó đã tạo chuyển biến và đạt nhiều kết quả quan trọng trong công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), bảo đảm môi trường làm việc, an toàn cho người lao động.

Huyện Yên Lập có 3.693 công nhân viên chức lao động (trong đó, đoàn viên công đoàn chiếm gần 92 %), sinh hoạt tại 114 công đoàn cơ sở. Thực hiện Luật An toàn vệ sinh lao động (ATVSLÐ), Liên đoàn Lao động (LÐLÐ) huyện đã triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về ATVSLÐ, nhằm tạo môi trường làm việc an toàn, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện ATVSLÐ, phòng chống cháy nổ; quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; LÐLÐ huyện đã chủ động phối hợp với thủ trưởng đơn vị, giám đốc các doanh nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; hội nghị người lao động. Qua đó góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ, tạo điều kiện để cán bộ công chức, viên chức, người lao động tham gia ý kiến, quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình; đồng thời nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của người đứng đầu, người quản lý đối với công chức, viên chức, người lao động, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, ổn định giúp cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngày càng phát triển.

Với đặc thù là một đơn vị khai thác chế biến đá xây dựng. Công ty Cổ phần khoáng sản Phú Thọ đóng trên địa bàn xã Ngọc Lập luôn xác định công tác bảo đảm ATVSLĐ phải được đặt lên hàng đầu. Với phương châm “An toàn để sản xuất - sản xuất phải an toàn”. Ngay từ những ngày đầu mới thành lập và đi vào hoạt động, Công ty đã nhanh chóng thành lập bộ máy làm công tác an toàn từ công ty đến các tổ, đội sản xuất, đảm bảo an toàn trong các khâu. Đối với công nhân làm việc tại công trường luôn phải tiếp xúc với bụi đá, tiếng ồn và các vật liệu dễ cháy nổ nên ý thức chấp hành quy định bảo đảm ATVSLĐ của người lao động luôn được chú trọng.  Do đó, nhiều năm liền, Công ty không để xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng nào

Công ty Cổ phần khoáng sản Phú Thọ

Ông Nguyễn Mạnh Hùng- Giám đốc Công ty Cổ phần khoáng sản Phú Thọ: ”Hàng năm Công ty tổ chức cho công nhân viên, người lao động được tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống cháy nổ và an toàn vệ sinh lao động. Công ty rất chú trọng đến công tác ATLĐ, hàng năm chu cấp trang thiết bị bảo hộ lao động từ mũ, giày dép, đến áo bảo hộ lao động đặc biệt là khẩu trang lọc bụi để đảm bảo cho người lao động có một môi trường làm việc an toàn”

Xác định công tác ATVSLĐ có vai trò quan trọng, góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe, cải thiện điều kiện làm việc cho đoàn viên, người lao động, các cấp Công đoàn trong huyện đã triển khai, thực hiện nhiều biện pháp thiết thực. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, tập huấn để NLĐ và người sử dụng lao động nhận thức đầy đủ và hiểu biết về các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc, hạn chế tai nạn lao động. Ngoài ra, các cấp Công đoàn còn triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”. Qua đó, nhiều đơn vị đã đầu tư đổi mới, nâng cấp các phương tiện máy móc, thiết bị và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quá trình sản xuất, xây dựng, cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng khuôn viên xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Song song với đó, các cấp Công đoàn trong huyện cũng thường xuyên cập nhật thông tin, diễn biến tình hình dịch bệnh, tuyên truyền, vận động NLĐ tự giác tuân thủ các quy định phòng, chống dịch Covid 19 tại doanh nghiệp cũng như tại nơi sinh sống, đặc biệt là thông điệp “5K” của Bộ Y tế.

Tuyên truyền an toàn lao động tại công ty may Sông Hồng

Bà  Hoàng Thị Hoài Phương- Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Yên Lập cho biết: ”LĐLĐ huyện đã thực hiện sự chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh Phú Thọ, sự chỉ đạo phối hợp của huyện để triển khai tháng ATVSLĐ đến 100 % các công đoàn cơ sở.  Công đoàn cơ sở phối hợp với chủ doanh nghiệp để thực hiện tốt màng lưới an toàn vệ sinh viên, căn cứ vào màng lưới an toàn vệ sinh viên đấy các tổ nhóm đã đôn đốc đoàn viên ở trong tổ đội của mình thực hiện tốt ATVSLĐ . Qua khảo sát chúng tôi thấy các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đã thực hiện tốt ATVSLĐ trong cơ quan, đơn vị”

Nhờ thực hiện tốt các chính sách, biện pháp về an toàn vệ sinh lao động, giúp người lao động trên địa bàn huyện Yên Lập đảm bảo sức khỏe thể chất, tinh thần, tích cực làm việc, góp phần tăng năng suất lao động, đưa doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị ngày càng phát triển./.

Thực hiện: Hồng Vân- Xuân Đôn (Đài TT Yên Lập)