Yên Lập đang khẩn trương thu hoạch lúa vụ chiêm xuân 2021
  • Cập nhật: 19/05/2021
  • Lượt xem: 8115 lượt xem

Hiện nay một số xã trên địa bàn huyện bắt đầu thu hoạch lúa chiêm xuân, năng suất ước đạt trên 59,6 tạ/ha.


Bà con nông dân thị trấn Yên Lập đang thu hoạch lúa chiên xuân


 Vụ chiêm xuân năm 2021 huyện gieo cấy trên 2.900 ha, đạt 100% KH, trong đó lúa lai chiếm gần 50% diện tích, còn lại là lúa chất lượng cao. Do thời tiết thuận lợi, có mưa đều rải vụ nên không có diện tích bị hạn, ít sâu bệnh, cây lúa phát triển tốt. Ban chỉ đạo sản xuất huyện chỉ đạo các xã, thị trấn ưu tiên tối đa trà xuân muộn, đồng thời lựa chọn những giống lúa có năng xuất, chất lượng cao phù hợp với điều kiện canh tác từng vùng sản suất thuộc 17 xã, thị trấn nên lúa sinh trưởng đều, ít sâu bệnh. Hiện nay bà con nông dân đã thu hoạch được gần 700ha lúa, năng suất ước đạt 59,6 tạ/ha, các xã có tiến độ thu hoạch nhanh như: Đồng Lạc, Xuân Viên, Mỹ Lương, Xuân Thủy.

Cùng thời gian này, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cùng các xã, thị trấn theo dõi sát đồng ruộng đề phòng phát sinh rầy hại cục bộ; các ruộng lúa chín tập trung đôn đốc bà con nông dân thu hoạch ngay đề phòng mưa, bão. Sau thu hoạch, khẩn trương làm đất, chuẩn bị gieo cấy gần 3.500ha theo kế hoạch./.       

Tin, ảnh: Bích Thọ ( Đài TT Yên Lập)