Đồng chí Bí thư Huyện ủy làm việc tại xã Lương Sơn
  • Cập nhật: 17/05/2023
  • Lượt xem: 716 lượt xem

Ngày 16/5, đồng chí Nguyễn Thị Phương Hạnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy làm trưởng đoàn đã về làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Lương Sơn. Cùng đi có Văn phòng Huyện ủy; Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội; Giáo dục và Đào tạo; Kinh tế - Hạ tầng.


Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Đảng ủy xã Lương Sơn đã báo cáo khái quát tình hình phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn xã. Theo đó trong thời gian qua được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đã có nhiều công trình, dự án được triển khai thực hiện trên địa bàn xã, cơ sở hạ tầng điện, đường, trường học được đầu tư trọng tâm, trọng điểm.   Về kinh tế cơ bản đảm bảo được an ninh lương thực, đời sống vật chất của người dân ngày càng được cải thiện; công tác huy động sức dân trong xây dựng nông thôn mới có hiệu quả, có 18/19 khu đạt khu nông thôn mới, đạt 15/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới; duy trì tốt hương ước, quy ước ở khu dân cư, đời sống văn hóa tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội giữ vững; hoạt động của hệ thống chính trị ngày càng đi vào nề nếp; Đảng bộ lãnh đạo thực hiện đạt và vượt 7/12 chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIX đề ra.

 Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến tham gia thảo luận tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Thị Phương Hạnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh chỉ đạo của Đảng ủy xã Lương Sơn về những kết quả đạt được trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, đồng chí yêu cầu trong thời gian tới Đảng ủy xã tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác quy hoạch đất đai, quan tâm phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, chú trọng  nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, tiếp tục quan tâm đến công tác an sinh xã hội, đào tạo việc làm cho lao động nông.

Đoàn công tác đi kiểm tra thực tế

Trước đó đoàn công tác của huyện đã đi kiểm tra một số công trình, dự án đang triển khai trên địa bàn xã tại Cum công nghiệp xã Lương Sơn và Trường mầm non xã Lương Sơn./.

Bích Thọ - Xuân Đôn (Trung tâm VH,TT,DL &TT Yên Lập)