Đồng chí Bùi Hồng Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên tại xã Phúc Khánh và Hưng Long
  • Cập nhật: 19/05/2023
  • Lượt xem: 543 lượt xem

Sáng 19/5, đồng chí Bùi Hồng Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đã về trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên đợt 19/5. Tại xã Phúc Khánh và Hưng Long.

Tại xã Phúc Khánh đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã trao Huy hiệu 60 tuổi đảng cho 2 đồng chí, trao Huy hiệu Đảng cho 2 đồng chí 55 và 40 năm tuổi đảng.   

 

 

 

Đồng chí Bùi Hồng Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ xã Phúc Khánh

 

Tại xã Hưng Long đồng chí Bùi Hồng Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đến và trao Huy hiệu 60 năm tuổi đảng cho đảng viên Hà Xuân Liễn, khu Mè và 30 năm tuổi đảng cho đảng viên Hà Tiến Thưởng, khu Đình Cả xã Hưng Long