Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
  • Cập nhật: 01/05/2023
  • Lượt xem: 617 lượt xem

Trực thuộc Đảng bộ huyện Yên Lập, Đảng bộ xã Hưng Long nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Giai đoạn 2018-2022, Đảng bộ xã vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền. Kết quả này có được là do có sự đoàn kết, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã.

Nhiều hộ dân xã Hưng Long đầu tư dây chuyền, nhà xưởng chế biến gỗ, giải quyết việc làm, thu nhập cho các lao động ở địa phương.

Đồng chí Đinh Văn Đài - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hưng Long thông tin: Đảng bộ xã hiện có 317 đảng viên, sinh hoạt tại 14 chi bộ, trong đó có 179 đảng viên là người dân tộc thiểu số, 148 đảng viên nữ, bốn đảng viên dự bị. Năm 2020, Hưng Long được Huyện ủy Yên Lập chọn làm đơn vị tổ chức đại hội điểm đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, hiện đã có 9/12 chỉ tiêu đạt và vượt, xã đang nỗ lực phấn đấu để trở thành xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu.

Để đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã thực hiện tốt quy chế làm việc, chương trình công tác của cấp uỷ, đảm bảo giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Mọi công việc của tập thể cấp ủy đều được bàn bạc dân chủ theo đúng quy chế làm việc và quy định hiện hành, nhất là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị địa phương. Xác định chi bộ có vai trò hết sức quan trọng trong hệ thống chính trị, Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng và phát huy vai trò của đội ngũ bí thư chi bộ trong việc đổi mới cách thức, nội dung sinh hoạt định kỳ. Chủ động xây dựng chương trình công tác, triển khai, quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, cụ thể bằng những chỉ tiêu, giải pháp phù hợp với đặc điểm tình hình của từng chi bộ. Vì thế, những năm qua, diện mạo xã NTM Hưng Long có nhiều thay đổi, đời sống nhân dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 47,5 triệu đồng/năm, tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 3,65%, hộ cận nghèo còn 1,1%...

Xác định lãnh đạo phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, hàng năm Đảng ủy xã coi trọng việc ban hành các nghị quyết về phát triển kinh tế, trong đó tập trung vào công tác lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, phát triển kinh tế trang trại, gia trại, từng bước cải tạo, đưa giống mới, có năng suất vào sản xuất. Trong lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nhận thấy trồng giống ớt F20 xuất khẩu đem lại hiệu quả kinh tế cao, Đảng ủy chỉ đạo các đoàn thể vận động đoàn viên, hội viên mở rộng diện tích trồng ớt từ một khu lên ba khu. Hiện nay toàn xã có 14ha trồng ớt xuất khẩu, tập trung chủ yếu ở các khu Thiện 2, Đồng Bành, Đồng Trung, thu nhập từ ớt đạt ba tỉ đồng/năm, cao gấp nhiều lần so với trồng lúa. Thực hiện chương trình xây dựng xã NTM nâng cao, Đảng ủy xã ban hành nghị quyết về xây dựng xã NTM nâng cao, khu NTM kiểu mẫu, đến nay xã còn bốn tiêu chí và 15 chỉ tiêu xây dựng xã NTM nâng cao chưa đạt.

Công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy xã thực hiện có hiệu quả, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên. Hàng năm, 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, bình quân 97,14% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ cán bộ, công chức tiếp tục được quan tâm thực hiện. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, xã cử ba đồng chí đi học trung cấp lý luận chính trị, 26 đồng chí tham gia các lớp tập huấn; giới thiệu đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 18 quần chúng, xem xét đề nghị Huyện ủy ra quyết định chuyển đảng chính thức cho 18 đảng viên dự bị, kết nạp 15 đảng viên mới, đạt 75% mục tiêu Đại hội đề ra.

Trong thực hiện lãnh đạo các nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ xã luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, mạnh dạn trong đấu tranh tự phê bình và phê bình; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; xác định trách nhiệm cá nhân, tập thể trong những khuyết điểm, tồn tại được chỉ ra, qua đó xây dựng được kế hoạch, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể, thiết thực để khắc phục những khuyết điểm, hạn chế. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, sử dụng cán bộ được thực hiện công tâm, khách quan, đảm bảo quy trình, đánh giá toàn diện các mặt về trình độ, năng lực, đạo đức, uy tín, qua đó sắp xếp đội ngũ cán bộ phù hợp, phát huy tốt hiệu quả trong thực thi công vụ; phát huy tinh thần dân chủ, giữ vững đoàn kết nội bộ, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ.

Với sự đổi mới phương thức lãnh đạo, đề ra các giải pháp cụ thể, sát thực tế, Đảng bộ xã Hưng Long đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra, phấn đấu xã đạt chuẩn NTN nâng cao vào năm 2024.

 

Nguồn: Báo Phú Thọ