Lễ hội Bàn Vương
  • Cập nhật: 11/02/2021
  • Lượt xem: 30710 lượt xem

PTĐT - Dưới chân Đát Chuối - ngọn núi thiêng không chỉ của người Dao xã Nga Hoàng (huyện Yên Lập) mà còn là điểm hẹn tâm linh của cộng đồng người Dao quần chẹt trong khu vực, sau nhiều năm bị đứt quãng, Lễ cúng Bàn Vương được phục dựng nhằm lưu giữ nguồn gốc lịch sử, văn hóa của dân tộc, thể hiện sự biết ơn với Sư tổ Bàn Vương, người đã sinh ra 12 tộc họ người Dao ngày nay; đồng thời cầu nguyện Bàn Vương phù hộ cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, con cháu đời đời ấm no, hạnh phúc.