Trao đổi kinh nghiệm xây dựng mô hình khu dân cư, dòng họ, công dân học tập
  • Cập nhật: 11/05/2023
  • Lượt xem: 662 lượt xem

Ngày 10/5, tại UBND xã Thượng Long Hội khuyến học tỉnh và Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện tổ chức hội nghị trao đổi, rút kinh nghiệm công tác xây dựng mô hình khu dân cư, dòng họ, công dân học tập. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Kim Hải, Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội khuyến học Việt Nam, chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Phú Thọ; đồng chí Đinh Hải Nam, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện; lãnh đạo Phòng Giáo dục - Đào tạo; Hội khuyến học huyện; đại diện Hội khuyến học, khu dân cư, dòng họ học tập của 4 xã: Thượng Long, Phúc Khánh, Đồng Thịnh và thị trấn Yên Lập.


Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị đại diện Hội khuyến học, khu dân cư, dòng họ học tập của 4 xã đã chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm đồng thời nêu ra những thuận lợi, khó khăn trong việc xây dựng mô hình khu dân cư, dòng họ, công dân học tập ở cơ sở. Bên cạnh những thuận lợi đó là: được sự quan tâm của các cấp, các ngành đến công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng các mô hình học tập từ huyện đến cơ sở, thì huyện Yên Lập còn những khó khăn nhất định như: là huyện đặc biệt khó khăn của tỉnh, tỷ lệ người dân tộc thiếu số cao, trình độ dân trí còn chưa đồng đều đã phần nào ảnh hưởng tới nhận thức về công tác xây dựng mô hình khu dân cư, dòng họ, công dân học tập; các đại biểu cũng đã trao đổi nhiều nội dung liên quan đến bộ tiêu chí đánh giá các mô hình học tập, cách thức triển khai và kết quả bước đầu thực hiện, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc ở cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tich Hội Khuyến học tỉnh Nguyễn Thị Kim Hải và Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện Đinh Hải Nam đã đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ cán bộ khuyến học cơ sở, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, thành viên Ban chỉ đạo của huyện cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, nhân rộng các mô hình khuyến học, đẩy mạnh xây dựng các mô hình học tập, tích cực vận động xây dựng Quỹ khuyến học, nêu cao vai trò của các nhà trường, gắn phong trào thi đua khuyến học với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương; đội ngũ làm công tác khuyến học ở cơ sở tiếp tục làm tốt công tác tuyền truyền tới người dân về công tác khuyến học, xây dựng các mô hình học tập; vận động công dân, con em mình học tập để sự học ngày càng phát triển góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày một giàu đẹp và văn minh./.

Xuân Đôn (Trung tâm VH,TT,DL&TT Yên Lập)