Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập họp triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới.
  • Cập nhật: 11/05/2023
  • Lượt xem: 640 lượt xem

Ngày 11/5, UBND huyện tổ chức hội nghị để nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo một số nội dung: Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Đồng chí Hà Việt Hùng, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.


Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Hà Việt Hùng, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ  trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp tục quan tâm chỉ đạo, duy trì và thực hiện có hiệu quả tổng số lượt tiếp công dân trên địa bàn huyện là 105 lượt/131 người tăng 07 lượt so với cùng kỳ, trong đó tiếp thường xuyên 51 lượt, tiếp định kỳ 54 lượt; số đơn tiếp nhận trên 100 đơn chủ yếu về đất đai chiếm 92%; trong 6 tháng đầu năm đã giải quyết xong 79/87 thuộc thẩm quyền đạt trên 90% .

Sau khi nghe các ý kiến tham gia thảo luận tại hội nghị đồng Hà Việt Hùng, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị và yên cầu. Thanh tra huyện cấn tiếp thu các ý kiến, chỉnh sửa và hoàn thiện các báo cáo, tiếp tục thực hiện nghiên túc việc tiếp công dân, làm tốt công tác nhận, phân loại, xử lý giải quyết đơn, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo mới phát sinh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật của cơ quan, đơn vị trực thuộc, đôn đốc chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn phối hợp tham mưu trong phân loại đơn, giải quyết đúng trình tự, tăng cường đối thoại với công dân để giải quyết dứt điểm các vụ việc ngay tại cơ sở.

Bích Thọ - Xuân Đôn (Trung tâm VH,TT,DL &TT huyện)