Yên Lập: 984 học sinh được cấp phát gạo theo Nghị định 116
  • Cập nhật: 22/03/2023
  • Lượt xem: 1075 lượt xem

Ngày 22/3/2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch tổ chức cấp phát gạo cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ.


 

Căn cứ theo sự chỉ đạo của tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan tiến hành rà soát số học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ theo đúng quy định. Theo đó, học kỳ II năm học 2022-2023; huyện Yên Lập có 984 học sinh tiểu học và trung học cơ sở thuộc 21 trường được hưởng chính sách hỗ trợ, tổng số gạo được cấp phát là 104.850 kg; học sinh thuộc diện thụ hưởng chính sách này mỗi tháng được hỗ trợ 15kg gạo và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh.

Trên cơ sở đó toàn bộ số gạo sẽ được cấp phát đúng, đủ số lượng, đảm bảo thời gian và các điều kiện theo quy định.

Chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ đã được triển khai kịp thời, có hiệu quả, tạo điều kiện cho con em các gia đình ở vùng đặc biệt khó khăn, gia đình thuộc diện hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa trên địa bàn huyện được chăm sóc tốt hơn và yên tâm đến trường. Chính sách hỗ trợ đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục ở địa phương./.

 

Nguyễn Sáng - Xuân Đôn (Trung tâm VH, TT, DL&TT huyện Yên Lập)