Diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 23/5/2021
  • Cập nhật: 23/05/2021
  • Lượt xem: 7891 lượt xem

Theo báo cáo của Sở Y tế Phú Thọ, trong 12 giờ qua (đến 18h00 ngày 23/5/2021), thế giới tăng 82.028 ca mắc mới COVID-19; Việt Nam tăng 98 ca mắc mới. Tính từ ngày 27/4/2021, tỉnh Phú Thọ phát hiện 04 ca bệnh COVID-19 là ca bệnh cộng đồng. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng dịch COVID-19 huyện Yên Lập (đến 15h00 ngày 23/5/2021), huyện Yên Lập chưa phát hiện ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng

Trên thế giới

Toàn thế giới ghi nhận 167.102.722 ca mắc COVID-19 (trong 12 giờ qua tăng 82.028 ca mắc mới), trong đó: 3.470.038 ca tử vong, 148.049.047 ca điều trị khỏi.

Tại Việt Nam

Việt Nam lũy tích có 5.217 ca mắc COVID-19 (có 98 ca mắc mới trong 12 giờ qua). Trong đó, các ca nhiễm mới đều trong cộng đồng tại Bắc Giang (68), Bắc Ninh (19), BV K cơ sở Tân Triều (7),.... Hiện, còn 2.455 ca bệnh COVID-19 đang được điều trị, theo dõi.

Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Tính từ ngày 27/4/2021, tỉnh Phú Thọ phát hiện 04 ca bệnh COVID-19(BN3116, BN3622, BN4257, BN4259) là ca bệnh cộng đồng tại khu 2, xã Kim Đức, Việt Trì.

Một phần khu 2, khu 10, xã Kim Đức, Việt Trì: bắt đầu phong tỏa, thiết lập cách ly y tế từ ngày 07/5/2021; dự kiến kết thúc ngày 28/5/2021: toàn bộ dân cư hai khu vực này đều có kết quả xét nghiệm hai lần âm tính với SARS-CoV-2.

Một phần khu 7, xã Tân Phương và 04 hộ gia đình tại khu 2, xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy bắt đầu phong tỏa ngày 08/5/2021, dự kiến kết thúc ngày 29/5/2021: toàn bộ dân cư hai khu vực này đều có kết quả xét nghiệm hai lần âm tính với SARS-CoV-2.

Từ ngày 27/4/2021, trên địa bàn tỉnh lũy tích 529 F1, 10.392 F2 và 21.634 F3 đã được rà soát (tăng 27 F2, 77 F3 trong 12 giờ qua). Hiện tại, có 159 F1, 905 F2, 1.172 F3 đang thực hiện áp dụng các biện pháp cách ly y tế, theo dõi sức khỏe để phòng chống dịch COVID-19.

Huyện Yên Lập

Tính đến thời điểm báo cáo 15h00 ngày 23/5/2021, huyện Yên Lập chưa phát hiện ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Cơ sở cách ly tập trung - Trung tâm Giáo dục Quốc phòng an ninh, Trường Đại học Hùng Vương:03 trường hợp đang cách ly tại đây(hoàn thành cách ly 09 trường hợp); kết quả xét nghiệm âm tính lần thứ 3 với SARS-CoV-2.

Cách ly tại nhà, nơi cư trú: 37 trường hợp.

Cách ly tại nhà đã qua cách ly tập trung: có 7 trường hợp.

Nguồn: Sở Y tế Phú Thọ, phòng Y tế Yên Lập