HĐND huyện Yên Lập khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh của HĐND, UBND và Hội thẩm TAND huyện khoá XX
  • Cập nhật: 28/06/2021
  • Lượt xem: 2699 lượt xem

Tới dự có đồng chí Hồ Đại Dũng- Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ khoá XIX ứng cử tại huyện Yên Lập.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng tặng lẵng hoa chúc mừng

lãnh đạo HĐND huyện Yên Lập khóa XX.

 

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả công tác bầu cử và xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện Yên Lập, nhiệm kỳ 2021-2026. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra tại Yên Lập đảm bảo an toàn, dân chủ, đúng luật và thực sự là ngày hội của toàn dân với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,83%. Cử tri đã sáng suốt lựa chọn, bầu đủ 35 đại biểu HĐND huyện đảm bảo chất lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu theo quy định.


Các đại biểu bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND của huyện Yên Lập nhiệm kỳ mới.

Kết quả, đồng chí Trần Việt Hùng - TUV, Bí thư Huyện uỷ Yên Lập được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Yên Lập khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Thị Lương - Phó Chủ tịch HĐND huyện Yên Lập khoá XIX tái cử Phó Chủ tịch HĐND huyện Yên Lập khoá XX. Đồng chí Bùi Hoàng Hoàng- Chủ tịch UBND huyện Yên Lập nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục tái cử Chủ tịch UBND huyện Yên Lập nhiệm kỳ 2021-2026. Các Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: Đồng chí Đinh Hải Nam và đồng chí Nguyễn Kim Ngọc.

100% đại biểu HĐND huyện Yên Lập khoá XX đã biểu quyết thông qua Nghị quyết thành lập Ban Dân tộc và tiến hành bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban của HĐND huyện cùng Hội thẩm TAND huyện.


Lãnh đạo UBND và Ủy viên UBND huyện Yên Lập, nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt tại kỳ họp.

Trong chương trình làm việc, HĐND huyện đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường kỳ của HĐND huyện năm 2021; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế về nội dung trình kỳ họp được phân công thẩm tra và chia tay đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 không tái cử.

Phùng Nam (Phòng VHTT) - Tổng hợp