Hội Cựu chiến binh Yên Lập giúp nhau giảm nghèo bền vững
  • Cập nhật: 12/08/2021
  • Lượt xem: 5020 lượt xem

Phát huy phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, 5 năm qua (2016-2021), phong trào thi đua"Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" trên địa bàn huyện Yên Lập ngày càng phát triển và lan tỏa sâu rộng, tạo động lực giúp nhiều hội viên Cựu chiến binh(CCB) vươn lên thoát nghèo làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh,văn minh.

Hội Cựu chiến binh huyện Yên Lập có 21 tổ chức Hội trực thuộc, với 190  chi hội, gần 6.300 hội viên. Những năm qua, các cấp Hội CCB cơ sở luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; cán bộ, hội viên CCB luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội và củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh ở địa phương.Ông Đinh Công Ninh - Chủ tịch Hội CCB huyện Yên Lập cho biết: “Hầu hết các CCB khi hoàn thành nhiệm vụ trong quân đội trở về địa phương đều khó khăn về kinh tế; thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm sản xuất, nhiều đồng chí sức khoẻ yếu và mang trên mình nhiều thương tật, nhưng với tinh thần người lính các hội viên vẫn giữ được khí phách tiến lên không chịu đói nghèo”.

Theo báo cáo của Hội CCB huyện hiện nay toàn huyện có 6.300 hội viên trong đó 158 thương binh, 11 bệnh binh, 262 hội viên bị nhiễm chất độc da cam; trên 37% đã quá tuổi lao động. Nắm vững đặc điểm, tình hình, Ban Chấp hành Hội CCB huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, động viên được đông đảo cán bộ, hội viên CCB tham gia với quyết tâm mang lại nhiều kết quả đáng phấn khởi. 

Trong 5 năm qua, cùng với việc phối hợp tổ chức 190 lớp tập huấn về vay vốn, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, bảo vệ môi trường  cho trên  6.900 lượt hội viên. Hội CCB huyện đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho  trên 3.300 gia đình cựu chiến binh vay vốn, với tổng dư nợ trên 110 tỷ đồng; và các nguồn vốn vay khác... từ nguồn vốn vay nhiều mô hình phát triển kinh tế đã mang lại hiệu quả kinh tế cao điển hình như mô hình trồng bưởi diễn của hội  viên CCB Vũ Tiến Lợi xã Phúc Khánh; mô hình nuôi hươu lấy nhung của hội viên CCB Phan Tiến Trường, xã Đồng Thịnh; mô hình VAC của hội viên Hạ Đình Giao xã Đồng Lạc; và nhiều hội viên khác đã có vốn phát triển kinh tế ổn định ...  

                                                Lãnh đạo Hội CCB tỉnh thăm quan mô hình nuôi ong lấy mật của hội viên Đinh Công Hải, xã Phúc Khánh, mỗi năm thu nhập hàng trăm lít mật.

Các cấp hội trong huyện nắm vững thế mạnh, tiềm năng, xu hướng phát triển của từng địa phương để thông tin, vận động, hướng dẫn CCB chuyển đổi ngành nghề, phương thức sản xuất, kinh doanh phù hợp và làm ăn hiệu quả; động viên, tạo điều kiện để các hộ gia đình ở khu vực trung tâm huyện phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ; ở khu vực nông thôn tích cực phát triển trang trại, gia trại; hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hộ gia đình CCB ở các xã vùng sâu, vùng xa đầu tư phát triển kinh tế tổng hợp vườn rừng, vườn đồi.

 Đến nay, toàn huyện có 1.072 gia trại, 70 trang trại , 07 doanh nghiệp, và 295 hộ kinh doạnh dịch vụ, sản suất do CCB làm chủ.Các hội viên tích cực khai hoang, phục hóa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp; xây dựng phát triển các mô hình kinh tế gia đình nhằm nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững và vươn lên làm giàu chính đáng; đồng thời, giải quyết việc làm cho nhiều lao động là con, em CCB. Nhờ đó, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên CCB giảm xuống còn khoảng 5,5%. 

Điều đáng ghi nhận là các cấp Hội CCB huyện Yên Lập  đã gắn các mục tiêu, chỉ tiêu của phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” với việc thực hiện học tập và làm theo Tư tưởng, Đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, cũng như các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Đồng thời, lấy kết quả thực hiện phong trào làm tiêu chí để đánh giá chất lượng, phân loại tổ chức hội, hội viên; coi trọng biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình, gương người tốt, việc tốt để không ngừng nâng cao chất lượng thực hiện phong trào.

Có thể khẳng định, phong trào thi đua giúp nhau phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng đã khơi dậy được tình cảm đồng chí, đồng đội, ý thức tự lực, tự cường, đoàn kết, tương thân, tương ái vươn lên trong cuộc sống với tinh thần “Xưa thắng giặc, nay thắng nghèo” của các cấp Hội CCB trong toàn huyện;  ông  Đinh Công Ninh - Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: Trong thời gian tới, Hội CCB huyện Yên Lập tiếp tục đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, tạo thuận lợi cho các hội viên nghèo, cận nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống; động viên hội viên giúp nhau phát triển sản xuất, tham gia hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương, góp phần ổn định đời sống, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh”.

Bài, ảnh; Bích Thọ ( Đài TT Yên Lập)