Hội Nông dân huyện Yên Lập giám sát việc thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg, ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ
  • Cập nhật: 24/08/2021
  • Lượt xem: 5375 lượt xem

Ngày 23/8/2021, Đoàn giám sát của Hội Nông dân huyện do đồng chí Phạm Đức Hùng , Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội Nông dân huyện làm trưởng đoàn đã về giám sát việc thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại xã Mỹ Lương.


Đ/c Phạm Đức Hùng - Trưởng đoàn Giám sát phát biểu, chủ trì Hội nghị

Theo báo cáo của UBND xã Mỹ Lương, thời gian qua cấp uỷ, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và các tổ chức chính trị xã hội luôn có sự quan tâm lãnh đạo và phối hợp tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn xã tiếp nhận 25 đơn kiến nghị, phản ánh của công dân. Nội dung chủ yếu là kiến nghị phản ánh, đề nghị giải quyết các vấn đề liên quan đến chính sách an sinh xã hội và lĩnh vực đất đai như: Kiểm tra, xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp đất đai, đề nghị xác định lại ranh giới, mốc giới... UBND xã Mỹ Lương đã phối hợp giải quyết 23/25 đơn, còn 02 đơn đang trong thời gian xác minh để giải quyết. Trong quá trình hòa giải, giải quyết các vụ việc liên quan đến hội viên Hội Nông dân, UBND xã đều mời Chủ tịch Hội nông dân tham gia giải quyết; đồng thời kết hợp công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện công tác hòa giải nhằm giải quyết các đơn thư, kiến nghị phản ánh của công dân, hạn chế tình trạng đơn thư vượt cấp, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát yêu cầu UBND xã làm rõ một số nội dung, số liệu trong báo cáo liên quan đến công tác phối hợp giữa chính quyền và Hội Nông dân trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Đại diện lãnh đạo UBND xã và các thành viên đã giải trình và bổ sung các nội dung theo yêu cầu của đoàn giám sát.

Phát biểu kết luận, đồng chí trưởng đoàn giám sát đánh giá cao những nỗ lực của UBND xã Mỹ Lương trong việc thực hiện quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng chính phủ; đồng thời đề nghị xã tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm, phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, nhất là giữa các cơ quan chức năng trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Quan tâm nâng cao chất lượng bộ phận, đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân và tham mưu cho việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Khương Đường (Hội Nông dân huyện Yên Lập)