Kỷ niệm 130 năm ngày mất của Tướng quân Ngô Quang Bích
  • Cập nhật: 27/01/2021
  • Lượt xem: 15778 lượt xem

PTĐT - Ngày 27/1 (tức ngày 15 tháng Chạp), HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Yên Lập đã tổ chức dâng hương tưởng niệm Tướng quân Ngô Quang Bích tại di tích lịch sử Tôn Sơn - Mộ Xuân, xã Xuân An, huyện Yên Lập.

14-1611732772 14-1611732772 Print+|-Font Size:A

14-1611732772
Lãnh đạo huyện Yên Lập dâng hương, hoa tưởng nhớ công lao của Tướng quân, danh nhân văn hóa Ngô Quang Bích

PTĐT - Ngày 27/1 (tức ngày 15 tháng Chạp), HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Yên Lập đã tổ chức dâng hương tưởng niệm Tướng quân Ngô Quang Bích tại di tích lịch sử Tôn Sơn - Mộ Xuân, xã Xuân An, huyện Yên Lập.

 

Danh nhân Ngô Quang Bích là một trí sĩ yêu nước. Ông sinh năm 1832 tại phủ Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Năm 1861, ông đỗ Cử nhân và mở trường dạy học. Năm 1869, ông thi đỗ Đình Nguyên Hoàng Giáp và lần lượt giữ các chức vụ quan trọng tại kinh đô Huế, sau thăng đến chức Chánh sứ Sơn phòng kiêm Tuần phủ tỉnh Hưng Hóa (tiền thân của tỉnh Phú Thọ). Sau khi thành Hưng Hóa thất thủ trước giặc Pháp, ông đưa quân về lập căn cứ Tiên Động (xã Tiên Lương) ở huyện Cẩm Khê. Sau năm 1888, Tướng quân Ngô Quang Bích rời căn cứ đến huyện Yên Lập. Năm 1890, ông lâm bạo bệnh qua đời ở tuổi 58 khi hoài bão vẫn còn dang dở. Từ đó, người dân lập lăng mộ, đền thờ ông trên núi Tôn Sơn thuộc xã Mộ Xuân (nay là xã Xuân An), huyện Yên Lập.

 

Nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày mất của Tướng quân, danh nhân văn hóa Ngô Quang Bích, lãnh đạo huyện Yên Lập đã thành kính tưởng nhớ, tôn vinh công lao to lớn của người anh hùng và nghĩa quân đã anh dũng chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đây là hoạt động thường niên góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, khuyến khích thế hệ sau cống hiến sức trẻ xây dựng quê hương, đất nước.

14-1611732772

Lãnh đạo huyện Yên Lập dâng hương, hoa tưởng nhớ công lao của Tướng quân, danh nhân văn hóa Ngô Quang Bích
Lãnh đạo huyện Yên Lập dâng hương, hoa tưởng nhớ công lao của Tướng quân, danh nhân văn hóa Ngô Quang Bích

Danh nhân Ngô Quang Bích là một trí sĩ yêu nước. Ông sinh năm 1832 tại phủ Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Năm 1861, ông đỗ Cử nhân và mở trường dạy học. Năm 1869, ông thi đỗ Đình Nguyên Hoàng Giáp và lần lượt giữ các chức vụ quan trọng tại kinh đô Huế, sau thăng đến chức Chánh sứ Sơn phòng kiêm Tuần phủ tỉnh Hưng Hóa (tiền thân của tỉnh Phú Thọ). Sau khi thành Hưng Hóa thất thủ trước giặc Pháp, ông đưa quân về lập căn cứ Tiên Động (xã Tiên Lương) ở huyện Cẩm Khê. Sau năm 1888, Tướng quân Ngô Quang Bích rời căn cứ đến huyện Yên Lập. Năm 1890, ông lâm bạo bệnh qua đời ở tuổi 58 khi hoài bão vẫn còn dang dở. Từ đó, người dân lập lăng mộ, đền thờ ông trên núi Tôn Sơn thuộc xã Mộ Xuân (nay là xã Xuân An), huyện Yên Lập. 

Nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày mất của Tướng quân, danh nhân văn hóa Ngô Quang Bích, lãnh đạo huyện Yên Lập đã thành kính tưởng nhớ, tôn vinh công lao to lớn của người anh hùng và nghĩa quân đã anh dũng chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đây là hoạt động thường niên góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, khuyến khích thế hệ sau cống hiến sức trẻ xây dựng quê hương, đất nước.

Thùy Trang - Tuệ Minh (Báo Phú Thọ)