Nông dân xã Mỹ Lung tập trung gieo cấy 100%lúa nếp gà gáy
  • Cập nhật: 28/06/2021
  • Lượt xem: 2823 lượt xem

Những ngày này, bà con nông dân xã Mỹ Lung huyện Yên Lập tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, tích cực xuống đồng làm đất, gieo cấy lúa nếp gà gáy nhằm đảm bảo đúng khung lịch thời vụ.Bà con nông dân xã Mỹ Lung đang tập trung gieo cấy lúa nếp gà gáy

Nếp gà gáy là một giống lúa đặc sản của xã Mỹ Lung nói riêng huyện Yên Lập nói chung. Đây là giống lúa dài ngày, việc trồng và chăm sóc cũng khó hơn  so với các loại lúa khác. Theo kế hoạch vụ mùa năm nay, toàn xã Mỹ Lung gieo cấy trên 100 ha lúa nếp gà gáy đạt 100% diện tích theo kế hoạch. Để chủ động trong sản xuất, ngay từ đầu vụ, Ban chỉ đạo sản xuất của xã đã tích cực triển khai sản xuất  chỉ đạo HTX nông nghiệp, tổ khuyến nông hướng dẫn bà con nông dân nạo vét hệ thông mương dẫn nước tưới, vệ sinh đồng ruộng, ngâm ủ mã theo đúng qui trình kỹ thuật. Đến thời điểm này toàn bộ diện tích cấy đạt tiến độ đạt 100% diện tích ./.

T/h: Hồng Vân ( Đài TT Yên Lập)