Quỹ Tín dụng nhân dân Hưng Long hỗ trợ sản xuất trong mùa dịch
  • Cập nhật: 20/07/2021
  • Lượt xem: 9206 lượt xem

(baophutho.vn)-Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân, Quỹ TDND Hưng Long, huyện Yên Lập đã nhanh chóng triển khai các giải pháp, chủ động tiếp cận khách hàng, rà soát, đánh giá mức độ thiệt hại, ảnh hưởng của từng hộ thành viên để có giải pháp hỗ trợ phù hợp.


Cán bộ tín dụng trực tiếp xuống hộ đánh giá mức độ thiệt hại

 ảnh hưởng do dịch để có biện pháp hỗ trợ phù hợp.

Qua rà soát hồ sơ của khách hàng, Quỹ đã quyết định kéo dài thời hạn trả lãi, hỗ trợ giảm lãi suất đối với khách hàng có món vay thuộc lĩnh vực chăn nuôi và trồng trọt… Trong năm 2020 và nửa đầu năm 2021, Quỹ tiến hành giảm lãi suất vay cho trên 150 lượt khách hàng trong thời hạn 12 tháng. 

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn hoạt động, Quỹ tích cực thực hiện các giải pháp duy trì tốt các chỉ tiêu về huy động vốn, dư nợ cho vay, nâng cao chất lượng tín dụng, tăng cường các hoạt động giao dịch online; áp dụng các chính sách hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng của dịch. Đến nay, tổng nguồn vốn hoạt động của quỹ đạt trên 130 tỉ đồng, dư nợ cho vay trên 123 tỉ đồng với gần 800 hồ sơ vay và không có nợ xấu.

(Nguồn baophutho.vn)