Về việc hạn chế đi đến vùng có dịch và thực hiện thiết lập điểm khai báo y tế bằng mã QR-code
  • Cập nhật: 02/07/2021
  • Lượt xem: 6899 lượt xem

Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập ban hành Văn bản số 923/UBND-YT, ngày 02/7/2021 về việc hạn chế đi đến vùng có dịch và thực hiện thiết lập điểm khai báo y tế bằng mã QR-code

Ban biên tập