Yên Lập: 99,83% cử tri toàn huyện đã tham gia bầu cử
  • Cập nhật: 24/05/2021
  • Lượt xem: 6509 lượt xem

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử huyện, tính đến 19h ngày 23/5, toàn huyện Yên Lập có 66,749 cử tri đi bầu/ 66, 866 cử tri, đạt tỉ lệ 99,83%. Trong đó có 8 xã, 94 tổ bầu cử đạt tỉ lệ 100% cử tri đi bầu.


Kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế trước khi vào phòng bỏ phiếuCử tri nghiên cứu tiểu sử các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp


Cử tri các dân tộc trên địa bàn huyện thực hiện quyền bầu cử

Các cử tri trên địa bàn huyện phấn khởi  đi bỏ phiếu khẩn trương liên tục, toàn bộ các khu vực bỏ phiếu đều chuẩn bị đầy đủ các cơ sở vật chất để thuận tiện cho cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Trên địa bàn huyện có 44 cử tri đang thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú thuộc 22 tổ bầu cử đã được bố trí các hòm phiếu lưu động giúp cho cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, công tác bỏ phiếu tại các địa điểm trên được thực hiện theo đúng quy định phòng chống dịch Covid-19.


Tổ bầu cử khu Đồng Trung, xã Thượng Long, chuyển hòm phiếu phụ đến gia đình cử tri đang cách ly phòng chống dịch Covid-19.


Tổ bầu cử Trung Ngãi 5, thị trấn Yên Lập, chuyển hòm phiếu phụ đến cử tri đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện thực hiện quyền bỏ phiếu.

Dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của UBBC huyện và UBBC các xã, thị trấn cùng sự   vào cuộc tích cực của các tổ chức, ban ngành, đoàn thể của huyện và cơ sở, sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các tổ bầu cử nghiêm túc, trách nhiệm cao trong việc thực hiện nhiệm vụ, đã cho kết quả quan trọng trong công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tính đến 19h ngày 23/5,  huyện Yên Lập đã có 99,83% cử tri đi bầu. Các vấn đề về giao thông, an ninh trật tự và việc phòng chống dịch COVID-19 tại các điểm bầu cử được đảm bảo ổn định, an toàn tuyệt đối./.

Tin, ảnh: Hồng Vân- Bích Thọ ( Đài TT Yên Lập)