Yên Lập tập trung chăm sóc lúa mùa
  • Cập nhật: 20/07/2021
  • Lượt xem: 6737 lượt xem

Vụ mùa năm nay 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện gieo cấy 3.500ha lúa.Trong đó, lúa lai 1.400ha, lúa chất lượng cao 1.100ha còn lại là giống lúa thuần khác. Sau khi cấy xong, thời tiết cơ bản thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Đến nay, bà con nông dân trong huyện đang tích cực xuống đồng chăm sóc lúa.Để cây lúa sinh trưởng phát triển tốt bà con nông dân đang tiến hành làm cỏ, bón thúc các loại phân bón cho cây lúa, đồng thời phun thuốc diệt trừ sâu cuốn lá nhỏ, ốc biêu vàng....


Để phòng trừ sâu bệnh hại lúa, ngành nông nghiệp của huyện khuyến cáo bà con nông dân cần thường xuyên thăm đồng, kiểm tra, theo dõi để phát hiện sớm sâu bệnh hại, chủ động có biện pháp phòng trừ.


 Đồng thời, cần thực hiện nghiêm túc khuyến cáo của cán bộ khuyến nông trong việc chăm sóc và bảo vệ lúa mùa, thực hiện nguyên tắc trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ sâu, bệnh hại lúa một cách hiệu quả, an toàn./.

Thực hiện: Hồng Vân- Xuân Đôn ( Đài TT Yên Lập)