Yên Lập tập trung sản xuất vụ mùa năm 2021
  • Cập nhật: 28/06/2021
  • Lượt xem: 3495 lượt xem

Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, bà con nông dân huyện Yên Lập đang tích cực ra đồng khẩn trương vệ sinh, đưa nước vào đồng ruộng, huy động tối đa các máy làm đất chuẩn bị gieo cấy vụ mùa năm 2021.


Theo kế hoạch, vụ mùa năm nay huyện  gieo cấy 3.500ha lúa.Trong đó, lúa lai 1.400ha, lúa chất lượng cao 1.100ha; Cơ cấu theo hướng trà mùa sớm 40% diện tích, trà mùa trung 60% diện tích.Ngay từ đầu vụ, huyện đã có phương án chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp gieo trồng; vận động nhân dân tích cực đẩy nhanh tiến độ làm đất, tập trung xuống đồng gieo cấy lúa theo khung lịch thời vụ. Cơ cấu trà mùa sớm, mùa trung bố trí hợp lý. Xây dựng cánh đồng lớn theo hướng liền vùng, cùng trà, cùng giống; Đẩy mạnh thâm canh tập trung. Hiện nay, bà con nông dân trên địa bàn huyện đã gieo cấy được 80% diện tích.

Để giúp bà con nông dân yên tâm sản xuất, huyện Yên Lập đã chỉ đạo ngành chức cung ứng đầy đủ, kịp thời nguồn phân bón, vật tư, thuốc bảo vệ thực vật tới hộ sản xuất, hỗ trợ giá giống cho nhân dân. Đồng thời, chỉ đạo cán bộ khuyến nông thường xuyên xuống thăm đồng, cùng với người dân theo dõi tình hình sinh trưởng của cây trồng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra./.

Tin, ảnh: Hồng Vân- Xuân Đôn ( Đài TT Yên Lập)