Yên Lập triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2021
  • Cập nhật: 10/06/2021
  • Lượt xem: 9160 lượt xem

Thực hiện Văn bản số 800/SNN-PTNT ngày 28/5/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ về việc tổ chức Hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Phú Thọ năm 2021. Ngày 4/6/2021, Uỷ ban nhân dân huyện Yên Lập đã phối hợp với Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị triển khai Chương trình OCOP năm 2021. Dự hội nghị có 24 đại biểu là đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các chủ thể tham gia Chương trình OCOP năm 2021.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Tiến sĩ Hồ Lương Sinh - Giảng viên Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên trao đổi kiến thức, kinh nghiệm lựa chọn sản phẩm và đăng ký, hoàn thiện hồ sơ sản phẩm tham gia Chương trình OCOP tỉnh Phú Thọ năm 2021.   

Phát triển kinh tế nông thôn là một nhiệm vụ trọng tâm của Chương tình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân ở khu vực nông thôn. Đây cũng là cơ sở và mục tiêu của Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 7/5/2018.

 


Hợp tác xã sản xuất Gạo Nếp Gà Gáy Mỹ Lung (huyện Yên Lập) được giới thiệu tại Hội chợ OCOP tổ chức từ ngày 27/11 - 1/12/2020

Đến nay, huyện Yên Lập đã có sản phẩm gạo nếp Gà Gáy Mỹ Lung đạt sản phẩm OCOP 3 sao năm 2020. Nhằm tiếp tục phát huy lợi thế, thúc đẩy trách nhiệm và năng lực của các chủ thể, đặc biệt là các Hợp tác xã, doanh nghiệp, từng bước hình thành các chuỗi giá trị sản phẩm OCOP, phát huy sức mạnh và vai trò của cộng đồng trong bảo tồn và phát triển sản phẩm đặc sản, truyền thống ở khu vực nông thôn, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, doanh thu và giá trị của sản phẩm cho các chủ thể. Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn triển khai tới 17/17 xã, thị trấn và hướng dẫn 23 chủ thể có sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP giai đoạn 2021 -2025.

T/h: Đinh Thị Thúy Hường - Phòng NN&PTNT