Mùa thu trên quê hương cách mạng
(nguồn: phuthotv.vn) 18/08/2021 08:33

Giữ gìn nét đẹp truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số
(Nguồn baophutho.vn) 17/08/2021 17:03

Phú Thọ là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) cùng sinh sống, trong đó, dân tộc Mường, Dao, Mông và Cao Lan sống chủ yếu ở các huyện Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập, Đoan...

Nhà sàn - Nơi lưu giữ nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc Mường
(Nguồn: baophutho.vn) 10/08/2021 16:48

Nhà sàn - Nơi lưu giữ nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc Mường huyện Yên Lập

Lễ hội Mở cửa rừng dân tộc Mường huyện Yên Lập
Ban Biên tập 10/07/2021 21:37

Lễ hội Mở cửa rừng dân tộc Mường huyện Yên Lập

Lễ cấp sắc của người Dao Quần Chẹt xã Xuân Thủy, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ
Nguyễn Hằng (Phòng VHTT) 09/07/2021 14:27

Xuân Thủy là một trong những xã có người Dao Quần Chẹt sinh sống lâu đời của huyện Yên Lập. Người Dao Quần Chẹt xã Xuân Thủy vẫn giữ gìn được nhiều phong tục, tập quán truyền...

Nghệ nhân ưu tú nguyễn Mạnh Hoạch – người trao truyền gìn giữ nghệ thuật trình diễn dân gian
Nguyễn Hằng (Phòng VHTT) 09/07/2021 14:20

Nghệ nhân Nguyễn Mạnh Hoạch (14/9/1952) sinh ra và lớn lên trong một gia đình dân tộc Mường, bố từng là một thầy mo Mường gốc ở Thanh Hóa nhưng theo tổ tiên dòng họ di cư sang Hòa...

Giữ nét đẹp trang phục người Dao Quần chẹt
(Nguồn baophutho.vn) 30/06/2021 07:24

Người Dao là một trong những dân tộc còn gìn giữ được bản sắc văn hóa đặc trưng từ tiếng nói, phong tục, tập quán, các làn điệu dân ca đến trang phục truyền thống. Với người Dao...

Quy trình Lễ cúng Bàn Vương dân tộc Dao
Lê Quang 05/06/2021 08:33

Thờ cúng Bàn Vương là một tục lệ lâu đời, khá điển hình trong sinh hoạt của đồng bào dân tộc Dao. Người Dao coi việc thờ cúng Bàn Vương là một việc làm có liên quan đến vận mệnh...