Ban Chấp hành Đảng bộ huyện

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Trần Việt Hùng

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy

2

Hà Việt Hùng

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

3

Bùi Hồng Hoàng

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

4

Bùi Tiến Vỹ

UVBTVHU, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

5

Đinh Thị Thu Thủy

UVBTVHU, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

6

Đỗ Quốc Dân

UVBTVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện

7

Nguyễn Kim Huỳnh

UVBTVHU, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

8

Hoàng Anh Tuấn

UVBTVHU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

9

Nguyễn Thị Lương

UVBTVHU, Phó chủ tịch HĐND huyện

10

Phạm Thế Anh

UVBTVHU, Trưởng Công an huyện

11

Dương Văn Đồng

UVBTVHU, Chỉ huy trưởng BCHQS huyện

12

Nguyễn Kim Ngọc

UVBTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện

13

Đinh Hải Nam

UVBTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện

14

Trần Thị Kim Quý

HUV, Phó Ban Tuyên giáo

15

Bùi Quang Phú

HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy

16

Hoàng Thế Cường

HUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

17

Dương Thị Thu Hiền

HUV, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

18

Trần Quốc Hùng

HUV, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện

19

Chu Thị Liên

HUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện

20

Phạm Đức Hùng

HUV,Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

21

Nguyễn Thị Thu Trang

HUV, Bí thư Huyện đoàn

22

Hoàng Mạnh Sơn

HUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện

23

Nguyễn Ngọc Khiêm

HUV,Trưởng phòng Nội vụ

24

Lê Quang

HUV,Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện

25

Trần Thị Quý

HUV, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin

26

Hoàng Văn Cường

HUV, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

27

Hà Đức Tuấn

HUV,Trưởng phòng Dân tộc

28

Nguyễn Thị Kim Khoa

HUV, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

29

Đinh Công Thường

HUV,Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

30

Nguyễn Ngọc Thịnh

HUV, Chánh Thanh tra

31

Phan Thanh Phương

HUV, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường

32

Trần Tiến Chức

HUV, Trạm trưởng Khuyến nông

33

Trần Văn Phương

HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lương Sơn

34

Đỗ Tuấn Vinh

HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Yên Lập

35

Đinh Viết Xuân

HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện

36

Nguyễn Viết An

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Minh Hòa

37

Vi Văn Lương

HUV, Bí thư chi bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện

38

Ninh Thị Hồng

Chánh án Tòa án nhân dân huyện