Ban Chấp hành Đảng bộ huyện

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Phương Hạnh

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy

2

Hà Việt Hùng

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

3

Bùi Hồng Hoàng

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

4

Bùi Tiến Vỹ

UVBTVHU, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

5

Đinh Thị Thu Thủy

UVBTVHU, Chủ tịch HĐND huyện

6

Đỗ Quốc Dân

UVBTVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện

7

Nguyễn Kim Huỳnh

UVBTVHU, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

8

Hoàng Anh Tuấn

UVBTVHU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

9

Nguyễn Thị Lương

UVBTVHU, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

10

Phạm Thế Anh

UVBTVHU, Trưởng Công an huyện

11

Dương Văn Đồng

UVBTVHU, Chỉ huy trưởng BCHQS huyện

12

Nguyễn Thành Trung

UVBTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện

13

Đinh Hải Nam

UVBTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện

14

Trần Thị Kim Quý

HUV, Phó Ban Tuyên giáo

15

Bùi Quang Phú

HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy

16

Hoàng Thế Cường

HUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

17

Trần Quốc Hùng

HUV, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện

18

Phạm Đức Hùng

HUV,Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

19

Nguyễn Thị Thu Trang

HUV, Bí thư Huyện đoàn

20

Hoàng Mạnh Sơn

HUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện

21

Nguyễn Ngọc Khiêm

HUV,Trưởng phòng Nội vụ

22

Lê Quang

HUV,Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện

23

Trần Thị Quý

HUV, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin

24

Hoàng Văn Cường

HUV, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

25

Chu Thị Liên

HUV,Trưởng phòng Dân tộc

26

Nguyễn Thị Kim Khoa

HUV, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

27

Đinh Công Thường

HUV,Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

28

Nguyễn Ngọc Thịnh

HUV, Chánh Thanh tra

29

Phan Thanh Phương

HUV, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường

30

Trần Tiến Chức

HUV, Trạm trưởng Khuyến nông

32

Trần Văn Phương

HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lương Sơn

33

Đỗ Tuấn Vinh

HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Yên Lập

34

Đinh Viết Xuân

HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện

35

Nguyễn Viết An

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Minh Hòa

36

Vi Văn Lương

HUV, Bí thư chi bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện

37

Ninh Thị Hồng

Chánh án Tòa án nhân dân huyện