Ban Chấp hành Đảng bộ huyện

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Trần Việt Hùng

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy

2

Bùi Hồng Hoàng

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

3

Hà Việt Hùng

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

4

Bùi Tiến Vỹ

UVBTVHU, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

5

Đinh Thị Thu Thủy

UVBTVHU, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

6

Đỗ Quốc Dân

UVBTVHU, Trưởng Buyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện

7

Nguyễn Kim Huỳnh

UVBTVHU, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

8

Hoàng Anh Tuấn

UVBTVHU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

9

Nguyễn Thị Lương

UVBTVHU, Phó chủ tịch HĐND huyện

10

Phạm Thế Anh

UVBTVHU, Trưởng Công an huyện

11

Dương Văn Đồng

UVBTVHU, Chỉ huy trưởng BCHQS huyện

12

Nguyễn Kim Ngọc

UVBTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện

13

Đinh Hải Nam

UVBTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện

14

Trần Thị Kim Quý

HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

15

Bùi Quang Phú

HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy

16

Hoàng Thế Cường

HUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

17

Dương Thị Thu Hiền

HUV, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

18

Trần Quốc Hùng

HUV, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện

19

Chu Thị Liên

HUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện

20

Phạm Đức Hùng

HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện

21

Nguyễn Thị Thu Trang

HUV, Bí thư Huyện đoàn

22

Hoàng Mạnh Sơn

HUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện

23

Nguyễn Ngọc Khiêm

HUV, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện

24

Lê Quang

HUV, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin

25

Trần Thị Quý

HUV, Trưởng phòng Nội vụ

26

Hoàng Văn Cường

HUV, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

27

Hà Đức Tuấn

HUV, Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

28

Hà Đức Dũng

HUV, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo

29

Nguyễn Thị Kim Khoa

HUV, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

30

Đinh Công Thường

HUV, Trưởng phòng Dân tộc

31

Nguyễn Ngọc Thịnh

HUV, Chánh Thanh tra

32

Phan Thanh Phương

HUV, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường

33

Trần Tiến Chức

HUV, Trạm trưởng Khuyến nông

34

Trần Văn Phương

HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lương Sơn

35

Đỗ Tuấn Vinh

HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Yên Lập

36

Đinh Viết Xuân

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Lương

37

Nguyễn Viết An

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Minh Hòa

38

Vi Văn Lương

HUV, Bí thư chi bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện

39

Hà Tiến Nghị

HUV, Bí thư chi bộ, Chánh án Tòa án nhân dân huyện