Ban Thường vụ Huyện ủy

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Phương Hạnh

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy

2

Hà Việt Hùng

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

3

Bùi Hồng Hoàng

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

4

Nguyễn Thị Lương

Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

5

Đinh Thị Thu Thủy

Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

6

Đỗ Quốc Dân

Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

7

Bùi Tiến Vỹ

Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

8

Nguyễn Kim Huỳnh

Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

9

Hoàng Anh Tuấn

Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện

10

Đinh Hải Nam

Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

11

Nguyễn Thành Trung

Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

12

Phạm Thế Anh

Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Công an huyện

13

Dương Văn Đồng

Ủy viên BTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện