Huyện ủy
 

STT

Họ tên

Chức vụ

Di động

1

Nguyễn Minh Tuấn

Bí thư Huyện ủy

0912219314

2

Bùi Hồng Hoàng

Phó Bí thư thường trực Huyện ủy

0988807666

4

Đào Quang Long

Trưởng Ban Tổ chức

0982870790

5

Đỗ Quốc Dân

Trưởng Ban Tuyên giáo

0983870656

6

Nguyễn Mạnh Thao

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

0986821612

7

Nguyễn Kim Huỳnh
Chánh Văn phòng
0906198988