Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể

 

TT Họ tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Di động
1 Đinh Thị Thu Thủy UVBTV Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ 0915273251
2 Triệu Thị Minh Phương Chủ tịch LĐLĐ 0904073188
3 Chu Thị Liên Chủ tịch Hội Phụ Nữ 0168123879
4 Phạm Đức Hùng Chủ tịch Hội Nông dân 0944196999
5 Đinh Công Ninh Chủ tịch Hội CCB 0988167058
6 Nguyễn Thị Thu Trang Bí thư Huyện đoàn