Ủy ban nhân dân

 

TT Họ tên Chức vụ Số điện thoại
A LÃNH ĐẠO UBND
1 Trần Việt Hùng Chủ tịch UBND 0913283377
2 Đinh Hải Nam Phó chủ tịch UBND
0356852888
3 Bùi Tiến Vỹ Phó chủ tịch UBND 0988167031
B

LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC UBND HUYỆN

I Văn phòng HĐND&UBND
1 Nguyễn Ngọc Khiêm Chánh Văn phòng 0984924161
2 Phạm Trung Kiên Phó chánh Văn phòng
0912326738
3


II Phòng Tài Chính - Kế hoạch
1 Nguyễn Thị Kim Khoa Trưởng phòng 0983870845
2 Nguyễn Tám Ba Phó trưởng phòng 0988464666
3 Nguyễn Thị Ngần Phó trưởng phòng 0985519878
III Phòng Kinh Tế - Hạ tầng
1 Nguyễn Huy Tài Trưởng phòng 0914349799
2 Đinh Trung Kiên Phó trưởng phòng 0948310968
3  Phùng Đức Phong  Phó trưởng phòng    0904668532
IV Phòng Nội Vụ
1 Trần Thị Quý Trưởng phòng 0983659767
2 Hoàng Ngọc Hạnh Phó trưởng phòng 01685054437
V Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
1 Hoàng Văn Cường Trưởng phòng 0983639497
2 Đinh Văn Sơn Phó trưởng phòng

0982168770
3 Trần Đình Trọng Phó trưởng phòng 0973634575
VI Phòng Tài Nguyên Môi trường
1 Nguyễn Quốc Tuấn Trưởng phòng 0979734444
2 Hoàng Hồng Quang Phó trưởng phòng 0982729808
 3  Nguyễn Trọng Đại Phó trưởng phòng     0356653928
VII Phòng Giáo dục và Đào tạo
1 Hà Đức Dũng Trưởng phòng 0983870247
2 Trần Xuân Trường Phó trưởng phòng 0974073257
3 Hà Tuấn Hải Phó trưởng phòng 0968822555
VIII Phòng Dân tộc
1 Đinh Công Thường Trưởng phòng 0982870423
2 Bùi Thị Thêm
Phó trưởng phòng

0986914165
IX Thanh Tra
1 Nguyễn Ngọc Thịnh Chánh Thanh tra 0988221205
2 Bùi Văn Chính Phó Chánh Thanh tra 0988505179
X Phòng Văn hóa và Thông tin
1 Hoàng Mạnh Sơn Trưởng phòng 0904033245
2 Phùng Duy Nam Phó trưởng phòng 0945337889
XI Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
1 Hà Đức Tuấn Trưởng phòng 0982569471
2 Đinh Văn Hùng Phó trưởng phòng 0976153024
 3  Đào Thị Thanh Hương  Phó trưởng phòng
   0988454888
XII Phòng Tư Pháp
1 Nguyễn Thanh Xuân Trưởng phòng 0968699036
2 Cao Văn Sinh
Phó trưởng phòng
0983806186
XIII Phòng Y tế
1 Lê Nguyên Sáng Trưởng phòng
0984820537
XIV Hội Chữ Thập Đỏ
 1  Đinh Mạnh Hiền  Chủ tịch    0978643389
2 Đinh  Thị Ninh  Phó Chủ tịch 0978643389
XV Trung tâm VHTT&DL
 1  Nguyễn Hữu Khanh  Giám đốc    0988557383
  2 Trần Xuân Quỳnh P.Giám đốc 0332121986
XVI Đài TT-TH huyện
1 Hà Văn Quý Trưởng đài 0989556657
XVII Trạm Khuyến nông
1 Trần Tiến Chức Trưởng trạm 0943033591
2 Đinh Công Thu Phó trưởng trạm 0988505155
XVIII Trung tâm DSKHHGĐ
1  Bàng Ngọc Thạch Giám đốc 0985891223
XIX Ban quản lý dự án
1 Đinh Trung Kiên Trưởng ban
0948310968
XX Trung tâm PTCCN&CTCC
1 Phan Thanh Phương Giám đốc 0904034089
2 Đào Kim Phương
Phó Giám đốc 0988505175
XXI Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
1 Đinh Thanh Liêm Phó Giám đốc 0982639566


Phó trưởng phòng
porno pretoporno.com XXX Pornos www.puttanahd.com www.bokephitam.com www.bokepbejat.com xvideos2020.me xn----4mcbuj2htacf75kha.com www.bokepalam.com www.pornolegende.com xnxxporn www.phimsexcafe.com lawnjinsi.com www.desijimo.com www.grandexxx.com www.xxxarabtube.com www.zwartporno.com