Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện
Từ ngày 19/07/2021 đến ngày 25/07/2021

Ủy ban nhân dân Huyện Yên Lập


Thứ Buổi Thời gian Nội dung Địa Điểm Lãnh Đạo UBND Phòng ban File đính kèm
Thứ 2
(19/07/2021)
Sáng 07:00 Họp HĐND huyện Trung tâm hội nghị huyện Chủ tịch, Các PCT
Chiều 13:30 Họp HĐND huyện Trung tâm hội nghị huyện Chủ tịch, Phó Chủ tịch
Thứ 3
(20/07/2021)
Sáng 07:00 Làm việc tại cơ quan UBND huyện Chủ tịch, các Phó Chủ tịch
Chiều 14:00 - Lấy phiếu tín nhiệm TP KT&HT - Họp chi bộ Tầng 2, nhà làm việc UBND huyện Chủ tịch, các Phó Chủ tịch
Thứ 4
(21/07/2021)
Sáng 07:00 Làm việc tại cơ quan UBND huyện PCT Ngọc
08:00 Thăm hỏi tặng quà cho đối tượng chính sách Các xã Chủ tịch Hoàng
08:00 Dự họp tại Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ PCT Nam
Chiều 13:30 Làm việc tại cơ quan UBDN huyện Chủ tịch, các PCT
Thứ 5
(22/07/2021)
Sáng 07:00 Làm việc tại cơ quan UBND huyện Chủ tịch, các PCT
Chiều 13:30 Họp BCĐ thực hiện BHXH Tầng 2, UBND huyện PTC Nam
Thứ 6
(23/07/2021)
Sáng 07:00 Khai mạc Hiến máu tình nguyện Trung tâm hội nghị huyện PCT Nam
07:30 Họp BTV Huyện ủy Phòng họp TT Huyện ủy Chủ tịch, các PCT
Chiều 13:30 Làm việc tại cơ quan UBND huyện Chủ tịch, các PCT
Thứ 7
(24/07/2021)
Sáng
Chiều
Chủ nhật
(25/07/2021)
Sáng
Chiều