Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện
Từ ngày 09/08/2021 đến ngày 15/08/2021

Ủy ban nhân dân Huyện Yên Lập


Thứ Buổi Thời gian Nội dung Địa Điểm Lãnh Đạo UBND Phòng ban File đính kèm Tài liệu họp
Thứ 2
(09/08/2021)
Sáng 07:00 Làm việc tại cơ quan UBND huyện Yên Lập Chủ tịch, PCT Ngọc
07:00 Kiểm tra tiến độ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia Các trường trong huyện PCT Nam
Chiều 14:00 Giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Chủ tịch, các Phó Chủ tịch
Thứ 3
(10/08/2021)
Sáng 07:00 Làm việc tại cơ quan UBND huyện Chủ tịch, PCT Ngọc
07:00 Làm việc với Hội khuyến học tỉnh Các trường trong huyện PCT Nam
Chiều 13:30 Làm việc tại cơ quan UBND huyện Chủ tịch, các PCT
Thứ 4
(11/08/2021)
Sáng 07:30 Làm việc tại cơ quan UBND huyện PCT Nam
07:30 Giao ban TTHU Phòng họp TTHU Chủ tịch, PCT Ngọc
Chiều 13:30 Làm việc tại cơ quan UBND huyện Chủ tịch, các PCT
Thứ 5
(12/08/2021)
Sáng 07:00 Làm việc tại cơ quan UBND huyện Các PCT
07:00 Họp HĐND tỉnh HĐND tỉnh Phú Thọ Chủ tịch
Chiều 13:30 Họp HĐND tỉnh HĐND tỉnh Phú Thọ Chủ tịch
13:30 Làm việc tại cơ quan UBND huyện Các PCT
Thứ 6
(13/08/2021)
Sáng 07:00 Làm việc tại cơ quan UBND huyện Các Phó Chủ tịch
07:00 Họp HĐND tỉnh HĐND tỉnh Chủ tịch
Chiều 13:30 Làm việc tại cơ quan UBND huyện Các PCT
13:30 Họp HĐND tỉnh HĐND tỉnh Chủ tịch
Thứ 7
(14/08/2021)
Sáng
Chiều
Chủ nhật
(15/08/2021)
Sáng
Chiều