Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện
Từ ngày 20/02/2023 đến ngày 26/02/2023

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 20/02/2023 ĐẾN NGÀY 26/02/2023

Ủy ban nhân dân Huyện Yên LậpThứ Buổi Thời gian Nội dung Địa Điểm Lãnh Đạo UBND Phòng ban File đính kèm
Thứ 2
(20/02/2023)
Sáng 07:30 Tiếp công dân định kỳ tháng 2 Trụ sở Ban tiếp công dân huyện CT Hà Việt Hùng Ban tiếp công dân
09:00 Kiểm tra trường học xây dựng đạt chuẩn quốc gia PCT Đinh Hải Nam
Chiều 14:00 Chủ trì Hội nghị giải quyết việc cấp đổi Giấy chứng nhận QSD đất của hộ bà Đinh Thị Nghiên, thôn Vông, xã Phúc Khánh Phòng họp số 1, tầng 2, UBND huyện PCT Nguyễn Kim Ngọc Thanh tra. TN&MT, VPĐKĐĐ&PTQĐ, UBND xã Phúc Khánh
Thứ 3
(21/02/2023)
Sáng 07:30 Dự Hội nghị Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (chuyển sáng thứ 4, 22/02/2023) Phòng họp số 1, Văn phòng UBND tỉnh Chủ tịch
Chiều 14:00 HN lấy ý kiến vào rà soát, bổ sung quy hoạch cấp trưởng, phó các phòng QLNN, ĐVSN thuộc UBND huyện và các Ban HĐND huyện Phòng họp số 1, tầng 2, UBND huyện CT, PCT Các phòng QLNN, ĐVSN
Thứ 4
(22/02/2023)
Sáng 07:30 Dự Hội nghị Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh Phòng họp số 1, Văn phòng UBND tỉnh CT Hà Việt Hùng
Chiều 14:00 Họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Phòng họp số 01, tầng 2, UBND huyện CT, PCT TC-KH, KT&HT, BQLDA ĐTXD
Thứ 5
(23/02/2023)
Sáng 08:00 Dự Hội nghị liên quan đơn của ông Lê Duy Hưng Giám đốc HTX SX&CB nông lâm nghiệp Trung Sơn, huyện Yên Lập Hội trường tầng 2, Thanh tra tỉnh Phú Thọ PCT Đinh Hải Nam TT, TN&MT, VP ĐKĐĐ&PTQĐ, Ban Tiếp dân
Chiều 13:30 Dự Hội nghị Đồng chí Phan Trọng Tấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ - Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh nghe Sở Tài nguyên và Môi trường và Đơn vị tư vấn báo cáo một số nội dung Phòng họp số 1 - Văn phòng UBND tỉnh PCT Nguyễn Kim Ngọc
14:00 Dự HN rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh của Đảng ủy CQCQ huyện Phòng họp BCH Đảng bộ huyện PCT Đinh Hải Nam CVP, ...
Thứ 6
(24/02/2023)
Sáng 08:00 Làm việc với UBND huyện Hạ Hòa về nắm bắt tiến độ GPMB công trình Đường giao thông liên vùng kết nối đường tỉnh 321B-QL70B-IC11-Khu du lịch Ao Giời, Suối Tiên và Đền Mẫu Âu Cơ, huyện Hạ Hòa (đoạn qua địa bàn huyện Yên Lập) Phòng họp số 1, tầng 2, UBND huyện Yên Lập PCT Nguyễn Kim Ngọc KT&HT, TN&MT, BQLDA ĐTXD, VPĐKĐĐ&PTQĐ
08:00 Làm việc với Thanh tra tỉnh về kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo yêu cầu tại Kết luận thanh tra số 1452/KLTTCP ngày 21/8/2020 của Thanh tra Chính phủ Phòng họp số 1, tầng 2, UBND huyện PCT Đinh Hải Nam Thanh tra, TN&MT
08:00 Họp Ban Thường vụ Huyện ủy Phòng họp BTV Huyện ủy Chủ tịch, các PCT UBND huyện
Chiều 13:30 Hội nghị trực tuyến giao chỉ tiêu bao phủ BHYT, Hội nghị khách hàng, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2023 Phòng họp số 1-UBND huyện PCT Đinh Hải Nam
14:00 Kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án đầu tư công trung hạn PCT Nguyễn Kim Ngọc
Thứ 7
(25/02/2023)
Sáng
Chiều
Chủ nhật
(26/02/2023)
Sáng
Chiều