Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện
Từ ngày 06/03/2023 đến ngày 12/03/2023

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 06/03/2023 ĐẾN NGÀY 12/03/2023

Ủy ban nhân dân Huyện Yên LậpThứ Buổi Thời gian Nội dung Địa Điểm Lãnh Đạo UBND Phòng ban File đính kèm
Thứ 2
(06/03/2023)
Sáng 07:30 Sinh hoạt dưới cờ tháng 3/2023 Sân Huyện ủy CT, PCT QLNN, ĐVSN
08:00 Họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Phòng số 1, tầng 2, UBND huyện CT, PCT NN&PTNT, LĐ-TB&XH, Dân tộc...
08:30 Làm việc với Đoàn kiểm tra Kết luận thanh tra của Sở Nội vụ năm 2022 Phòng họp số 2, tầng 2, UBND huyện PCT Đinh Hải Nam Nội vụ, GD&ĐT, Thanh tra
Chiều 14:00 Dự Hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện và thống nhất kế hoạch tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đồng Lạc Thực địa; Phòng họp số 1, tầng 2, UBND huyện PCT Nguyễn Kim Ngọc TN&MT, KT&HT, NN&PTNT...
Thứ 3
(07/03/2023)
Sáng 07:30 Dự Hội nghị Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh Phòng họp số 1, Văn phòng UBND tỉnh Chủ tịch UBND huyện
07:30 Làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Trung tâm GDNN-GDTX huyện PCT Đinh Hải Nam Nội vụ, TC-KH, LĐ-TB&XH, GD&ĐT, TTGDNN-GDTX...
09:00 Làm việc với Sở VH-TT-DL Trung tâm Văn hóa-Thể thao-Du lịch và Truyền thông PCT Đinh Hải Nam
Chiều
Thứ 4
(08/03/2023)
Sáng 08:00 Làm việc tại xã Mỹ Lung xã Mỹ Lung CT, PCT TC-KH, KT&HT, TN&MT, VH&TT, VPĐKĐĐ&PTQĐ, BQLDAĐTXD...
Chiều 13:30 Làm việc với BQL Khu di tích Lịch sử Đền Hùng CT, PCT Đinh Hải Nam
Thứ 5
(09/03/2023)
Sáng 08:00 Họp TT Huyện ủy Phòng họp BTV HU CT, PCT TC-KH, Trung tâm VH-TT-DL&TT, DT, NN&PTNT, LĐ-TB&XH, VP ĐKĐĐ&PTQĐ ...
Chiều
Thứ 6
(10/03/2023)
Sáng 07:30 Đi công tác Việt Trì Sở, ngành của tỉnh PCT Nguyễn Kim Ngọc
08:00 Họp BCĐ hiến máu tình nguyện Phòng họp Phòng GD&ĐT PCT Đinh Hải Nam BCĐ Hiến máu tình nguyện
08:00 Tiếp công dân định kỳ tháng 3 Ban Tiếp công dân huyện Chủ tịch UBND huyện
Chiều
Thứ 7
(11/03/2023)
Sáng
Chiều
Chủ nhật
(12/03/2023)
Sáng
Chiều