Hạt kiểm lâm Yên Lập: Tổ chức tuyên truyền cho người dân và lực lượng dân quân tự vệ về công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng năm 2019
  • Cập nhật: 22/04/2019
  • Lượt xem: 8374 lượt xem

Trong dịp này Hạt kiểm lâm Yên Lập đã trực tiếp tuyên truyền cho người dân tại khu Nhồi xã Trung Sơn về công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, lợi ích của việc trồng rừng, công tác phòng chống cháy rừng mùa khô; tại UBND xã Nga tuyên truyền cho hơn 300 đồng chí dân quân tự vệ của 2 xã Thượng Long và Nga Hoàng về cách bảo vệ rừng, phương pháp chữa cháy rừng và cách xử lý thực bì khi vào mùa khô để chủ động phòng chống cháy rừng.Nhân dân khu Nhồi xã Trung Sơn được cán bộ Hạt kiểm lâm huyện tuyên truyền về công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng

Đây là công tác tuyên truyền  hàng năm của Hạt kiểm lâm Yên Lập, thông qua đó giúp cho người dân hiểu rõ hơn về công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng cũng như công tác phòng chống cháy rừng từ đó hạn chế thấp nhất việc cháy rừng xảy ra trên địa bàn huyện./.

Thực hiện: Xuân Đôn ( Đài TT Yên Lập )