Hội nghị điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020
  • Cập nhật: 11/09/2019
  • Lượt xem: 35707 lượt xem

Vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, giai đoạn 2011-2020. Đồng chí Trần Việt Hùng - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.


Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã nghe thuyết minh điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 tại 8 xã: Đồng Thịnh; Nga Hoàng; Hưng Long; Xuân Thủy; Đồng Lạc; Minh Hòa; Xuân Viên; Thượng Long.

Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu 8 xã nói trên cần phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện, rà soát cơ sở pháp lý, nguồn tài liệu, số liệu, bản đồ địa chính. Đánh giá thực trạng xây dựng nông thôn mới, hiện trạng sử dụng đất, hệ thống đường giao thông, dân số và lao động… Qua đó, thực hiện điều chỉnh quy hoạch phù hợp với thực tiễn tại địa phương đảm bảo các tiêu chí về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hoàn thiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giai đoạn 2011 - 2020 làm cơ sở trong việc triển khai lập các dự án đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm phù hợp với các giai đoạn tiếp theo./. 

T/h: Vũ Trịnh ( Đài TT Yên Lập)