Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019
  • Cập nhật: 28/12/2018
  • Lượt xem: 40133 lượt xem

Ngày 27/12/2018, UBND huyện Yên Lập đã ban hành Kế hoạch số 1555/KH-UBND về Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước huyện Yên Lập năm 2019