QĐ phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch sử dụng đất 2018
  • Cập nhật: 01/10/2018
  • Lượt xem: 41287 lượt xem

Ngày 13/9/2018, UBND huyện Yên Lập đã ban hành Quyết định số 2306/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ