Yên Lập tổng điều tra dân số và nhà ở đạt 98%
  • Cập nhật: 22/04/2019
  • Lượt xem: 9860 lượt xem

Đến thời điểm ngày 22/4 công tác điều tra dân số và nhà ở, cập nhật dữ liệu thông tin trên địa bàn huyện Yên Lập diễn ra thuận lợi, đạt 98% so với kế hoạch .

Theo kế hoạch huyện Yên Lập có 232 địa bàn điều tra, với 120 điều tra viên ở 17 xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện. Với đặc thù của huyện miền núi giao thông đi lại khó khăn nhưng các điều tra viên vẫn bám sát địa bàn, đặc biệt ở vùng sâu vùng xa. Anh Đinh Văn Nghị, điều tra viên xã Trung Sơn, huyện Yên Lập cho biết:  "Để đảm bảo được tiến độ theo kế hoạch thì tôi phải khắc phục mọi khó khăn đến từng hộ dân tranh thủ lúc người ta ở nhà để điều tra, đảm bảo công việc được đúng tiến độ và hiệu quả chính xác nhất"


Điều tra viên xã Trung Sơn điều tra thông tin tại khu Nhồi

Để đảm bảo tiến độ điều tra và cập nhật thông tin chính xác, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Yên Lập đã chỉ đạo sát sao, phân công các giám sát viên của văn phòng Ban chỉ đạo huyện xuống các xã, thị trấn kiểm tra đôn đốc các điều tra viên cập nhật thông tin chính xác tránh sai sót trong quá trình điều tra. Ông  Nguyễn Quyết Thắng  Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Yên Lập cho biết:  "Ban chỉ đạo thường xuyên kiểm tra giám sát, phân công các thành viên ban chỉ đạo phụ trách các xã, thị trấn,  giám sát viên thường xuyên kiểm tra đối với các điều tra viên"

Với sự vào cuộc tích cực của Ban chỉ đạo các cấp, cùng sự ủng hộ của nhân dân và sự tích cực của các điều tra viên, cuộc điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn huyện Yên Lập sẽ sớm hoàn thành tiến độ với thông tin chính xác, từ đó giúp cho việc đánh giá tình hình kinh tế, xã hội của huyện trong thời gian tới./.

Thực hiện: Xuân Đôn (Đài TT Yên Lập)