Hội nghị Sơ kết 1 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa hội nông dân huyện và Bảo hiểm xã hội huyện Yên Lập
  • Cập nhật: 26/11/2018
  • Lượt xem: 41176 lượt xem

Ngày 26/11, Hội nông dân huyện phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện Yên Lập tổ chức hội nghị thực hiện chương trình phối hợp giữa bảo hiểm xã hội huyện và hội nông dân huyện tuyên truyền vận động nông dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020. Dự hội nghị có Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội huyện Yên Lập; Lãnh đạo Hội nông dân huyện và Chủ tịch Hội nông dân các xã thị trấn.

Tại đây, Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội huyện đã triển khai một số nội dung liên quan đến công tác phối hợp giữa hai ngành, đồng thời tuyên truyền một số văn bản chính sách mới  về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

 Theo đó, từ đầu năm đến nay, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Yên Lập và Hội Nông dân huyện tiếp tục phối hợp triển khai, thực hiện vận động hội viên Hội Nông dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT). Qua hơn một năm thực hiện mô hình Dân vận khéo “Tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên nông dân tham gia BHYT”, triển khai thực hiện, bước đầu đã mang lại kết quả tích cực. Hội đã đề ra kế hoạch tuyên truyền, vận động trên 85% hội viên tham gia BHYT. Qua đó, Hội và ngành bảo hiểm chú trọng tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT với nhiều hình thức, phong phú về nội dung và phù hợp từng đối tượng cụ thể. Từ đó, nhận thức của hội viên Hội Nông dân và người dân không ngừng được nâng lên, góp phần cùng địa phương đạt và vượt tỷ lệ bao phủ BHYT được giao. /.

Hồng Vân ( Đài TT Yên Lập)