Yên Lập: Học trực tuyến triển khai và nhân rộng mô hình Trạm y tế xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình
  • Cập nhật: 24/12/2018
  • Lượt xem: 32865 lượt xem

Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Yên Lập có đồng chí: Vũ Đình Thu - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo Trung tâm y tế huyện; Phòng Y tế huyện và trạm trưởng trạm y tế 17 xã, thị trấn.


Buổi học trực tuyến tại điểm cầu huyện Yên Lập

Tại hội nghị các đại biểu được nghe Bộ trưởng bộ y tế Nguyễn Thị Kim Tiến truyền đạt một số nội dung như:. Kết quả triển khai công tác y tế cơ sở giai đoạn 20116-2018 và phương hướng giai đoạn 2018-2020; mô hình trạm y tế xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình; một số nội dung về triển khai xây dựng đề án cách thức tổ chức thực hiện quản lý các bệnh không lây nhiễm và mô hình phòng khám, trạm y tế, xã phườngvận hành trạm y tế xã theo nguyên lý học gia đình; đào tạo nhân lực, cung cấp trang thiết bị nhằm cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu hệ thống y tế cơ sở; cơ cấu tổ chức, nhân lực; ứng dụng công nghệ thông tin quản lý hoạt động của trạm y tế xã..../.

Hồng Vân - Xuân Đôn ( Đài TT Yên Lập)