Lễ mở thầu thi công xây dựng công trình đường từ tràn Dích đến tràn Đồng Măng xã Trung Sơn
  • Cập nhật: 28/08/2018
  • Lượt xem: 40826 lượt xem

Vừa qua, BQL dự án đầu tư xây dựng huyện tổ chức lễ mở thầu gói thầu số 1, thi công xây dựng công trình cải tạo, sửa chữa tuyến đường từ tràn Dích đến tràn Đồng Măng xã Trung Sơn. Đồng chí Bùi Tiến Vỹ, Ủy viên, BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện dự và chỉ đạo.

Vừa qua, BQL dự án đầu tư xây dựng huyện tổ chức lễ mở thầu gói thầu số 1, thi công xây dựng công trình cải tạo, sửa chữa tuyến đường từ tràn Dích đến tràn Đồng Măng xã Trung Sơn. Đồng chí Bùi Tiến Vỹ, Ủy viên, BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện dự và chỉ đạo.

 Thau1

Toàn cảnh buổi lễ mở thầu

Công trình cải tạo, sửa chữa tuyến đường từ tràn Dích đến tràn Đồng Măng xã Trung Sơn, là công trình giao thông nông thôn cấp IV, có tổng chiều dài tuyến gần 4000 m với tổng dự toán được duyệt  gần 15 tỷ đồng.

Bích Thọ - Vũ Trịnh (Đài TT Yên Lập)