Kế hoạch sản xuất vụ Chiêm Xuân 2018 - 2019
  • Cập nhật: 21/12/2018
  • Lượt xem: 39757 lượt xem

Ngày 11/12/2018, UBND huyện Yên Lập đã ban hành Kế hoạch số 1482/KH-UBND về Kế hoạch sản xuất vụ Chiêm Xuân 2018-2019