Thông báo: Thay đổi thời gian thực hành giảng dạy kỳ xét tuyển viên chức giáo viên làm việc trong các cơ sở giáo dục Tiểu học công lập huyện Yên Lập năm 2019
  • Cập nhật: 10/10/2019
  • Lượt xem: 26656 lượt xem

Ngày 10/10/2019 UBND huyện Yên Lập thông báo thay đổi thời gian thực hành giảng dạy kỳ xét tuyển viên chức giáo viên làm việc trong các cơ sở giáo dục Tiểu học công lập huyện Yên Lập năm 2019