Thông báo: Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục tiểu học công lập huyện Yên Lập năm 2019
  • Cập nhật: 09/10/2019
  • Lượt xem: 26089 lượt xem

Ngày 08/10/2019 UBND huyện Yên Lập ra Thông báo số 110/TB-UBND về việc triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục tiểu học công lập huyện Yên Lập năm 2019