UBND HUYỆN HỌP PHIÊN THƯỜNG KỲ THÁNG 02/2019
  • Cập nhật: 27/02/2019
  • Lượt xem: 25577 lượt xem

Ngày 25/2, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2/2019. Đồng chí Trần Vệt Hùng - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã nghe các cơ quan chức năng trình dự thảo báo cáo tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; dự thảo báo cáo tổng kết công tác phát triển giao thông năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019-2020.


Toàn cảnh hội nghị

Năm 2018 trên địa bàn huyện chịu ảnh hưởng trực tiếp 6 đợt bão lốc, mưa lớn cục bộ gây thiệt hại gần 30 tỷ đồng. Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện thường xuyên bám sát diễn biến thời tiết, chỉ huy kịp thời thực hiện các nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra, đồng thời khẩn trương rà soát báo cáo thiệt hại với cấp trên có biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai.

Về phát triển giao thông nông thôn năm 2018 đã duy tu, sửa chữa hơn 200 km, đường trong đó 21km đường huyện và hơn 180km đường xã; làm mới 1,28km đạt 128% so với kế hoạch, cải tạo, nâng cấp hơn 33km đường bê tông xi măng, bê tông nhựa và đường cấp phối và sửa chữa làm mới nhiều đoạn tràn bị hư hỏng…

Các ý kiến thảo luận cơ bản nhất trí với 2 báo cáo trình tại hội nghị, đồng thời bổ sung thêm một số ý kiến vào từng lĩnh vực cụ thể để cơ quan chuyên môn tiếp thu và chỉnh sửa báo cáo cho phù hợp.

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện huyện yêu cầu phòng chuyên môn, tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, tiếp tục nghiên cứu, tham mưu biện pháp thu quỹ phòng chống thiên tai, chủ động rà soát các công trình trên địa bàn huyện trước mùa mưa lũ; phòng KTHT căn cứ vào kế hoạch giao vốn hàng năm để triển khai, tiếp tục thực hiện xử lý vấn đề lấn chiếm hành lang ATGT, đôn đốc các xã rà soát lại các quy hoạch đưởng giao thông nông thôn, triền khai đồng bộ các biện pháp để huy động nguồn lực trong nhân dân với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm đảm bảo kế hoạch đã để ra./.

Thực hiện: Xuân Đôn ( Đài TT Yên Lập )