Yên Lập: Hội nghị xét tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
  • Cập nhật: 14/11/2018
  • Lượt xem: 38498 lượt xem

Vừa qua, UBND huyện tổ chức hội nghị xét tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Dự và chủ trì hội nghị, có Đ/c Bùi Tiến Vỹ- Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện.

nth1

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị đã nghe đại diện văn phòng nông thôn mới của huyện báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của 2 xã Nga Hoàng và xã Ngọc Lập. Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia của UBMTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể nhân dân trên địa bàn huyện.

Theo đó, sau 8 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2 xã đã hoàn thành các nội dung xây dựng nông thôn mới theo quy định với sự đồng thuận cao của toàn thể nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Công tác lãnh chỉ đạo sâu sát quyết liệt, triển khai thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm với nhiều cách làm năng động sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Thực hiện tốt việc đa dạng hóa, huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng nông thôn mới. Nhờ thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp, đến nay theo đánh giá 02 xã Nga Hoàng và Ngọc Lập đã đạt 19/19 tiêu chí tyrong bộ tiêu chí nông thôn mới và đề nghị UBND tỉnh công nhận 2 xã Nga Hoàng và Ngọc Lập đạt nông thôn mới trong năm 2018./.

Hồng Vân- Xuân Đôn (Đài TT Yên Lập)