Yên Lập sơ kết sản xuất vụ chiêm xuân, triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2018
  • Cập nhật: 27/08/2018
  • Lượt xem: 34525 lượt xem

Ngày 04/6 UBND huyện Yên Lập đã tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất vụ chiêm xuân, triển khai sản xuất vụ Mùa, vụ đông năm 2018. đồng chí Bùi Tiến Vỹ Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Ngày 04/6 UBND huyện Yên Lập đã tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất vụ chiêm xuân, triển khai sản xuất vụ Mùa, vụ đông năm 2018. đồng chí Bùi Tiến Vỹ Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

So1

Toàn cảnh hội nghị

Thực hiện công tác sản xuất vụ chiêm xuân năm 2018. Toàn huyện đã gieo cấy được trên 2.800 ha lúa vượt kế hoạch giao (trong đó lúa chất lượng cao đạt trên 900ha) năng suất ước đạt 59 tạ/ha đạt 101,7% so kế hoạch và bẳng 105,3% so cùng kỳ, sản lượng ước đạt gần 17 nghìn tấn đạt 108% kế hoạch. Về cây ngô tổng diện tích gần 1.200 ha, trong đó ngô xuân gần 600ha.

SO2

Các đại biểu thăm quan mô hình lúa J02 tại thị Trấn Yên Lập.

Hội nghị cũng đã triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2018:  Toàn huyện Phấn đấu gieo cấy 3.550ha lúa vụ mùa, trong đó lúa lai 1.700 ha, lúa chất lượng cao 800ha; Diện tích lúa cấy theo phương pháp SRI 1.100ha; năng suất bình quân đạt 48,62 ta/ha, sản lượng đạt trên 17 nghìn tấn; cây ngô vụ đông gieo trồng gần 600 ha, năng suất đạt 41 tạ /ha, sản lượng 2.337 tấn. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo, vận động nhân dân thực hiện tốt việc đăng ký giống đảm bảo đáp ứng đủ số lượng và đảm bảo chất lượng giống lúa các loại phục vụ cho sản xuất vụ mùa 2018./.

Bích Thọ - Vũ Trịnh ( Đài TT Yên Lập)