Báo cáo nhanh tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2020.
  • Cập nhật: 22/05/2020
  • Lượt xem: 12321 lượt xem

Ngày 21 tháng 5 năm 2020, Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm ban hành báo cáo số 07/BC-BCĐ về tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2020.

Chi tiết nội dung trong file đính kèm ./.

Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm