Báo cáo vệ sinh an toàn thực phẩm quý I năm 2020
  • Cập nhật: 08/04/2020
  • Lượt xem: 12295 lượt xem

Ngày 07 tháng 4 năm 2020, Phòng Y tế ban hành báo cáo vệ sinh an toàn thực phẩm Quý I năm 2020.

Chi tiết trong file đính kèm./.

Phòng Y tế